E-shop a zasílání objednávek funguje na 100%. Ostravská prodejna opět otevřena >> Naše hygienická opatření.

Swiss made, iluze o 100% švýcarské výrobě

Veronika Skotnicová | 23.9.2019

Vlastníte hodinky s označením swiss made? Co si vlastně pod tímto označením představíte? Pokud si myslíte, že označení swiss made znamená 100% švýcarskou výrobu, tak vás vyvedu z omylu.

Asi bychom těžko momentálně hledali hodinky, které byly 100% vyrobeny ve Švýcarsku. Firmy by si musely všechny komponenty vyrábět samy nebo je nakupovat od jiných výrobců v zemi. Cena takových hodinek by byla hodně vysoká. Navíc některými materiály ani Švýcarsko nedisponuje. Je tedy pravdou, že švýcarské firmy si mohou dovážet některé komponenty třeba z Číny, ale to neznamená, že nemůžou být kvalitní.

Označení swiss made s sebou nenese jen kvalitu, ale také hodnoty, které jsou prověřeny historií. Najdou se firmy, které označení berou spíše jen jako marketingový tah, ale přesto se musí řídit zákonem stanovenými podmínkami o používání názvu swiss made. Nebylo by třeba právě vyrobení 100% swiss made hodinek za přijatelnou cenu tím správným marketingovým tahem?  Přenechme tuto výzvu švýcarským hodinářům. Možná se dočkáme.

Dámské hodinky Festina Swiss Made 20006/4

Výroba hodinek swiss made hraje důležitou roli

Jak už název napovídá, označení swiss made smí nést hodinky, které jsou švýcarské. Musí však splnit daná kritéria výroby vyplývající ze zákonu o průmyslovém vlastnictví.

  • Výrobní průmysl má sídlo ve Švýcarsku.
  • Konečné zhotovení probíhá ve Švýcarsku (v zahraničí mohou být sestaveny pouze ozubená soukolí mechanických strojků, elektronické moduly, elektrooptické zobrazovací moduly, modul sběru energie, motory včetně rotorů a cívek).
  • Konečná kontrola probíhá ve Švýcarsku (Quality control - QC).
  • Nejméně 60 % nákladů na výrobu je švýcarského původu (při výpočtu výrobních nákladů se neberou v úvahu náklady na přírodní produkty a materiály, které nelze získat kvůli nepříznivým přírodním podmínkám ve Švýcarsku, náklady na balení, přepravní náklady, náklady na reklamu, náklady na baterii).
  • Hodinky obsahují švýcarský strojek (swiss movement).

Označení swiss made lze nalézt na číselníku nebo na dýnku hodinek jako je tomu u hodinek Hamilton Khaki Field

Aby mohl být strojek hodinek považován za švýcarský (swiss movement), tak ani u něj se nelze vyhnout přesně stanoveným podmínkám.

  • Strojek musí být zhotoven ve Švýcarsku.
  • Strojek musí být zkontrolován ve Švýcarsku.
  • Minimálně 60 % výrobních nákladů musí pocházet ze Švýcarska a zároveň 50 % komponentů musí být švýcarského původu.

Pro lepší pochopení si představme švýcarské hodinářství, které vyrábí swiss made hodinky. Ve své výrobní hale ve Švýcarsku si vyrobí pouzdro, tah a číselník hodinek a následně vloží švýcarský strojek (swiss movement). Součástky jako například sklíčko, ručky nebo indexy si nechají dovézt z Číny. Musí však splnit podmínku, aby 60 % všech vynaložených nákladů na výrobu bylo švýcarského původu.

Předpokládejme, že vložený švýcarský strojek se bude skládat ze 100 komponentů. Firma si tedy zvolí 50 komponentů, které si bude vyrábět sama nebo by mohla koupit ve Švýcarsku a 50 komponentů, které si nechá dovést odkudkoliv. Zároveň si však musí pohlídat, aby hodnota dovážených komponentů nepřesáhla 40 % celkových vydaných nákladů na výrobu.

Hodinky následně musí být sestaveny a zkontrolovány ve Švýcarsku. Můžeme se setkat i s hodinkami, které nesou pouze označení swiss movement. Znamená to, že hodinky můžou být vyrobeny v jiném státě, ale strojek hodinek je švýcarský. Splňuje tedy jen podmínky pro udělení označení swiss movement.

Model hodinkového strojku firmy Tissot ETA 2824-2

Švýcaři mají něco cenného, co chtějí chránit

Švýcaři jsou na svou dlouholetou tradici hodinařiny v zemi hrdí. Jejich hodinky nejsou jen symbolem kvality, ale také nositeli hodnot, které jsou prověřeny minulostí. Jejich řemeslo bylo předáváno z generace na generaci a přes veškeré rozmachy i pády si udrželo svou významnou roli v zemi. A právě to je něco, co Švýcaři považují za výjimečné a chtějí to chránit.

První myšlenka se týkala uzákonění označení swiss made, tedy švýcarské výroby, která by měla jasně dané podmínky. To se jim povedlo roku 1971. Součástí zákonu o ochraně průmyslového vlastnictví se stala vyhláška, která vymezila podmínky pro užívání názvu swiss made hodinkám. Jasně stanovila 50% podíl švýcarských nákladů a určila, že konečné zhotovení a kontrola musí probíhat ve Švýcarsku.

V roce 1982 vznikla Federace švýcarského hodinářského průmyslu (Federation of the Swiss Watch Industry - FH), která má za úkol chránit a rozvíjet švýcarský průmysl hodinek. Byla to právě ona, které se v roce 2006 povedlo zaregistrovat ochrannou známku původu swiss made v Hongkongu a ve Spojených státech amerických. Na ně se totiž nevztahovala tzv. Madridská dohoda, která zahrnuje seznam států, ve kterých může mít ochranná známka platnost. V těchto dvou zemích se původ hodinek určoval podle místa výroby strojku, což se neslučovalo s vizemi švýcarských hodinářů, kteří si pro označení švýcarské výroby kladli mnohem vyšší cíle.

Federace švýcarského hodinářského průmyslu má sídlo ve městě Bienne ve Švýcarsku

V lednu roku 2017 byly zpřísněny podmínky pro používání názvu. Původní hodnota švýcarských výrobních nákladů byla z 50 % navýšena na 60 %. Ostatní podmínky zůstaly stejné.

Jak je to s ochrannou známkou swiss made?

Ochranná známka pomáhá chránit značku, firmu, výrobky nebo služby a tím je odlišit od ostatních. Švýcaři požádali o zápis ochranné známky a byli úspěšní. Ochranná známka swiss made byla ustanovena v zákoně o průmyslovém vlastnictví, který se opírá o Madridskou dohodu. Součástí dohody je protokol smluvních států a organizací, ve kterých má mezinárodní ochranná známka platnost. Byla vydána vyhláška, která stanovila podmínky pro užívání tohoto označení.

Pokud bychom chtěli požádat o mezinárodní ochrannou známku, našim prvním krokem bude uznání známky v domovském státě. Pak bude žádost postoupena na Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví, kde bude zapotřebí určit i územní rozsah působnosti podle Madridské dohody. Nesmíme však zapomenout na to, že nic není zadarmo a zvlášť tady platí, že čím větší rozsah ochrany zvolíme, tím více zaplatíme. Při úspěšném vyřízení žádosti ochrana trvá po dobu 10 let a následně může být zase obnovena.

Žadatel o mezinárodní ochrannou známku si určí rozsah ochrany. Aby nemusel žádat jednotlivě v každé zemi zvlášť, zvolí si mezinárodní ochranu ve státech Madridské dohody nebo Madridského protokolu nebo jen pro smluvní organizaci jako je například Evropská unie

Chceme kvalitu? Nepodporujme padělatele!

Švýcarské hodinky se staly synonymem pro kvalitu a tradiční hodinářství a právě tyto hodnoty by švýcarské hodinářské firmy chtěly zaručit svému spotřebiteli. Výrobě padělků Švýcaři nijak nezabrání. Proto apelují hlavně na koncové spotřebitele, aby nakupovali u autorizovaných prodejců a nepodporovali padělatele. Pokud chtějí koupit hodinky, které opravdu vydrží a budou z kvalitního materiálu, tak by se měli vyvarovat pochybným prodejcům. Jejich hodinky sice budou designem (téměř) identické, avšak použité materiály a samotné srdce hodinek už nebude tikat švýcarským rytmem.

Dámské hodinky Hamilton Jazzmaster nesoucí označení swiss made mají průhledné dýnko a průzor v číselníku, kterým jde vidět na vnitřní mechanismus hodinek

Tagy: Hodinářské pojmy (abecední seznam všech hodinářských pojmů)

Komentáře