» Co se od tebe očekává

Neočekávám, že tento text nadchne každého. Neočekávám a ani nechci, aby se mu někdo přizpůsoboval, nebo podřizoval. Právě naopak, tento text by měl působit jako magnet. Měl by přitáhnout ty, kteří to cítí stejně a odradit ostatní, kteří se s ním neztotožní.

 

Co se ode mě očekává?

Máme společnou vizi: "Doručovat více spokojenosti a dělat práci, na kterou můžeme být hrdí."

Naše ambice jsou vysoké. Stále chceme pracovat na doručování více a více spokojenosti a opravdové dělání práce, na kterou můžeme být hrdí. Jsme posedlí tím, aby naše služby patřily k těm nejlepším na světě. Chceme se podílet na budování něčeho opravdu skvělého a smysluplného. Něčeho, co přesahuje možnosti jednotlivce a co by nikdo z nás nemohl dokázat sám. Víme, že jedinou cestou je týmová spolupráce lidí, kteří si navzájem důvěřují, respektují se a jsou k sobě upřímní. Lidí, pro které je úspěch celého týmu důležitější, než jejich vlastní sebe-prosazování.

Všichni od sebe navzájem očekáváme vysoké pracovní nasazení. Chceme vytvářet takovou firemní kulturu, která bude podněcovat nadšení, vášeň, svobodu a prostředí, ve kterém budeme všichni moci využívat své talenty a schopnosti naplno. Jsme na sebe přísní, ale ne bezohlední. To co je pouze dobré, je pro nás nepřijatelné. Toužíme přetvářet dobré a průměrné na SKVĚLÉ.

Proaktivní naplňování firemní vize

Každý z nás má zodpovědnost za nějakou část firemních procesů, které jsou nezbytné pro každodenní fungování firmy. Například expedice balíčků, obsluhování zákazníků, vyřizování telefonů, placení faktur, atd. Tyto operativní práce jsou velice důležité a mají podstatný vliv na náš společný úspěch.

Operativní práci v lidském těle vykonávají například srdce, plíce a žaludek. Tyto orgány jsou velice důležité a nezbytné pro udržení života, ale pro jeho plnohodnotnou funkci nám nestačí. Jestliže si chceme život užít, potřebujeme mozek, který objeví smysl a vymyslí cestu a nohy, které nás zanesou k cíli. Nespokojíme se s tím, že máme zdravé srdce, silné plíce a odolný žaludek, když přitom budeme ležet v kómatu. V naší firmě od sebe navzájem očekáváme, že každý bude aktivně využívat svůj mozek a své nohy, aby nás všechny neustále přibližoval k našemu společnému cíli, k naší vizi.

Vize se sama nenaplní. Všichni musíme aktivně věnovat svůj čas, talent, kreativitu a schopnosti k tomu, abychom se vizi neustále přibližovali. Míru aktivity můžeme rozdělit do tři úrovní:

  • neaktivita - nechce se mi, nemám čas, nemám zájem, není na to vhodné prostředí
  • reaktivita - objevím skutečnost, která není v souladu s vizí a vymyslím řešení
  • proaktivita - udělám si čas, abych nás posunul směrem k vizi, aniž by mě k tomu přivedlo objevení nějakého problému

Firmy plné neaktivních a lhostejných lidí jsou odsouzeny k zániku, nebo k "životu v komatu". Reaktivní lidé naopak posunují svou firmu kupředu, neustále se zlepšují, poučují se z vlastních chyb a mohou tak vytvořit a udržovat skutečně dobrou firmu. Naše očekávání je ale ještě o úroveň vyšší. Fakt, že to zatím funguje, že si zatím nikdo nestěžoval, že už se to tak dělá dlouho, že to tak dělají všichni, neznamená, že se to nedá udělat lépe. S argumentem, že je něco dobré se nesmíříme. DOBRÉ JE NEPŘÍTELEM SKVĚLÉHO.

Každý člověk ve firmě, by měl vždy (aspoň pár hodin týdně) pracovat na něčem, co není součástí jeho běžné operativní práce a co nás všechny posune směrem ke společnému cíli. Navzájem od sebe očekáváme, že všichni budou zpochybňovat zažité postupy a navrhovat nové a lepší. Očekáváme, že se nikdo nespokojí s aktuálním stavem a že si bude myslet, že už to nejde dělat lépe. Očekáváme, že všichni budou dobré přetvářet na skvělé.

Jako majitelé jsme si vědomi toho, že míra aktivity, nadšení a chutě do práce, závisí z velké části na nás. Jsme zodpovědni za to, aby každý věděl, co se od něj očekává a měl k dispozici všechny potřebné prostředky, včetně času. Jsme zodpovědní za to, aby měl každý člověk prostor pro uplatnění svého talentu a měl příležitost rozvíjet se. Víme, že firemní kultura může být velice křehká a že ji můžeme snadno zničit naši případnou neupřímností, nespravedlností, nebo našim chováním, které bude v rozporu s tím, co říkáme.

Proaktivní prostředí vyžaduje důvěru majitelů v jejich kolegy a s tím související pravomoce k rozhodování. Navzájem od sebe očekáváme, že budeme všichni na svých pozicích sami svobodně a zodpovědně rozhodovat a také řídit realizaci našich nápadů. Zodpovědné rozhodování znamená zvážit, koho se mé rozhodnutí týká, kdo může znát případné souvislosti o kterých nevím, kdo mi dokáže nejlépe poradit a následně konzultovat rozhodnutí s těmito lidmi. Každý, kdo dělá rozhodnutí, se musí občas dopouštět chyb. Dělat chyby je nevyhnutelné. Kdo chyby nedělá, ten málo riskuje, málo rozhoduje, málo přetváří dobré na skvělé.

Cítíš to stejně? Pak možná patříš mezi nás.

Martin Koňařík, majitel