» Premium Service

Premium Service Premium Service

Premium service

 • Cena: zdarma u hodinek nad 2.000Kč, jinak 10% z ceny hodinek.
 • Trvání služby: 1 rok
 • Během trvání služby získáte:
  1. Provedení opravy hodinek v případě jejich mechanického poškození, které omezuje jejich funkčnost, za cenu rovnající se 20 % obvyklé ceny takovéto opravy
  2. Provedení servisu hodinek
  3. Výměnu baterie zdarma
  4. Tlakovou zkoušku zdarma
  5. Úpravy řemínku zdarma
Pokud si Premium Service nepřejete, stačí jedním klikem odebrat službu z nákupního košíku nebo informovat obsluhu při nákupu na prodejně

Plné znění podmínek záruky Premium Service

1) Nad rámec zákonné záruky poskytuje prodejce u zboží, jehož cena převyšuje částku 2.000,- Kč, jednoroční servis na mechanické poškození zboží (dále jen PREMIUM SERVICE) v tomto rozsahu:

a) na mechanické poškození dodaného zboží, které omezuje jeho funkčnost

2) PREMIUM SERVICE, specifikovaný pod bodem a) tohoto článku se nevztahuje zejména na:

 • mechanické poškození řemínku a oděrky sklíčka, pláště hodinek či jiná mechanická poškození, která neomezují funkčnost dodaného zboží

 • poškození, které vzniklo používáním hodinek v rozporu s návodem (například vniknutí vody do hodinek).

3) V případě uplatnění záruky PREMIUM SERVICE, specifikované pod bodem a) tohoto článku se prodávající zavazuje poskytnout opravu poškozeného zboží a nést náklady na provedení této opravy až do výše 80% nákladů (20% nákladů nese kupující). Pokud předpokládané náklady na opravu přesáhnou 50% hodnoty pořízení zboží, není Prodávající povinen opravu provést. V takovémto případě však má Kupující nárok na poukaz na nákup nových hodinek v internetovém obchodě hodinky-365 v hodnotě 80% pořizovací ceny původních hodinek.

Nad rámec plnění, specifikovaného shora se prodávající zavazuje po dobu trvání PREMIUM SERVICE poskytovat kupujícímu následující služby:

 • výměnu baterie zdarma

 • tlakovou zkoušku zdarma

 • úpravu řemínku zdarma

 • Servis hodinek zdarma

4) PREMIUM SERVICE je možné u zboží, jehož pořizovací cena je nižší než-li 2.000,- Kč dokoupit za částku 10% z pořizovací ceny zboží.