E-shop funguje na 100 %. Ostravská prodejna funguje jako výdejní okénko.>> Více informací.

Zamlžené sklíčko hodinek: Problém, nebo běžný jev?

Agáta Vřeská | 29.7.2020 | 7 MIN

Zamlžené sklíčko je bohužel častý problém, a to i u hodinek s vysokou voděodolností. Je to normální jev, nebo to znamená, že hodinky netěsní, jak by měly? A především – co se s tím dá dělat?

Možná se vám už taky stalo, že se na vnitřní straně sklíčka vašich hodinek objevila drobná mlha. Spíše lehký opar než velké kapky vody. Nemuseli jste s nimi být ani ve vodě, stačilo přejít z tepla do zimy nebo naopak a na pár sekund až minut jste na hodinkách neviděli vůbec nic.

Naštěstí ve většině případů není důvod k panice. Jde o běžný jev, a tato kondenzace na sklíčku hodinky nijak nepoškozuje.

Přesto to umí naštvat. A tak je dobré vědět, proč k tomu dochází, co se s tím dá dělat a kdy už nejde o kondenzaci, ale smutný fakt, že jste si hodinky někde utopili…

V hodinkách je vlhkost. Jde spíš o to, kolik

Je důležité si uvědomit, že v hodinkách je přirozená vlhkost. Ať už procentuálně větší či menší, nějaká tam vždy je. Nejčastěji se tam dostane během uzavírání hodinek v továrně. Proto skutečně velmi záleží na tom, při jaké (tzv. relativní) vlhkosti vzduchu se hodinky uzavírají.

U renomovaných značek můžeme věřit, nebo aspoň doufat, že je tato vlhkost hlídána, ale výrobci tento údaj běžně neuvádí.

Vlhkost se do hodinek navíc umí dostat i později. Např. přes těsnění při vytažené korunce (ano, pomalu, ale jistě, protože běžné gumové těsnění není vzduchotěsné), nebo během servisování, třeba při výměně baterií apod.

Proč k orosení dochází?

Už tedy víme, že nějaké procento vlhkosti tedy v hodinkách je. A tím pádem se dá prakticky vždycky vyvolat kondenzace. Což krásně dokazuje primitivní test: hodinky lehce zahřejeme (nepřehřejeme) a položíme na sklíčko kostku ledu. Rychlé ochlazení skla způsobí, že se na vnitřní straně začne kondenzovat voda. Jakmile se teplota sklíčka vyrovná s okolní teplotou, opar zmizí.

Ke kondenzaci může za určitých podmínek dojít vždy, a to bez ohledu na stupeň voděodolnosti hodinek. Nejde totiž ani tak o to, jak moc jsou hodinky chráněny proti průniku vody zvenku, ale o to, kolik rozptýlené vodní páry je vevnitř. A čím víc jí tam je, tím nižší pokles teploty stačí, aby přebytečná voda kondenzovala.

Tato zákonitost souvisí s tzv. rosným bodem. Více si o něm povíme níže, ale pokud vám stačí obecnější vysvětlení, je to celkem prosté: ve vzduchu za určité teploty může být jen určité množství vodní páry. Čím více klesá teplota, tím méně páry dokáže vzduch udržet a přebytečná voda se musí někde projevit: začne kondenzovat. Vzhledem k materiálu je tuto změnu nejnáchylnější sklíčko, a proto se opar projeví právě tady.

Co u hodinek ovlivňuje zamlžování?

Při jaké teplotě se hodinky orosí ovlivňuje hned několik věcí. Tou hlavní je samozřejmě množství vlhkosti, která je v hodinkách. Čím více vlhkosti se do hodinek (ať už během uzavírání či jinak) dostane, tím náchylnější na orosení budou.

Orosování hodinek ovlivňuje i konstrukce hodinek, včetně velikosti pouzdra, materiálů a těsnění. Platí praxí ověřené pravidlo, že čím větší pouzdro hodinek (resp. prostor v hodinkách), tím jsou náchylnější k orosení (protože tam bývá více vlhkosti).

Příklady orosení z běžného života

Kdy k orosení hodinek dochází: nejčastěji v létě, kdy se na slunci silně nahřejí a při kontaktu třeba se studenou vodou dochází k prudké změně teploty. K silnému nahřátí hodinek dochází nejen na pláži, ale třeba při řízení auta apod., o něco náchylnější jsou pak hodinky s černým číselníkem. Stejný princip platí i v zimě, kdy jsou hodinky naopak v silném chladu a při přechodu do teplé místnosti dojde k prudké změně teplot.

Podobný jev ale známe i z jiných situací. Například majitelé brýlí jistě zažili, že když v zimě venku panují minusové teploty, po příchodu do vyhřáté místnosti se brýle zamlží. A stejné je to i se sklenicí piva. Vychlazené pivo ochlazuje sklenici, ale z vnější strany působí okolní teplota. Sklenice se proto orosí, přesněji se zkondenzuje voda ze vzduchu. Orosení zmizí, jakmile se teplota sklenice a okolního vzduchu vyrovná. Ale to se asi u piva stane málokomu…

Jiným příkladem z praxe může být okno v zimě. Pokud teplota skla klesne pod rosný bod, zkondenzuje se vlhkost z místnosti na skle. Stejné je to i v koupelně, kdy např. zrcadlo je chladnější než teplota v místnosti (zvýšena horkem vody) a vlhkost vzduchu (které je tam v tu chvíli požehnaně) se zkondenzuje. Jakmile se teplota vyrovná, orosení zmizí.

Viníkem je rosný bod

Pokud chceme lépe pochopit přírodní jev zamlžování sklíček hodinek, musíme pochopit základní pojem, a to rosný bod (a s ním spojené pojmy absolutní vlhkost a relativní vlhkost).

Ve vzduchu určité teploty může být jen určité množství vodní páry (při 100 % mluvíme o absolutní vlhkosti). Chladnější vzduch udrží menší procento této páry, a proto přebytečná voda zkondenzuje. Teplota, při které k tomu dojde, se nazývá rosný bod. Jinými slovy: rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními párami. Aby došlo k zamlžení, tedy kondenzaci této vodní páry, musí teplota klesnout pod rosný bod.

Teplota rosného bodu se ale liší, a to v závislosti na množství vodní páry ve vzduchu, relativní vlhkosti. Tedy: čím více vlhkosti ve vzduchu je, tím vyšší teplota stačí, aby došlo ke kondenzaci. A naopak, pokud je ve vzduchu málo vlhkosti, ke kondenzaci dojde až při mnohem nižší teplotě.

Pokud bychom tedy měli uzavřený prostor s nulovou vlhkostí, ke kondenzaci nedojde. Ale opět naopak, pokud je v prostoru i sebemenší vlhkost, při dostatečném poklesu teploty ke kondenzaci dojde.

Převedeno na situaci s hodinkami: jakmile teplota sklíčka dosáhne rosného bodu, začne na něm kondenzovat vlhkost, která už je přítomná v hodinkách. Nejde tedy o vodu zvenku, ale o vodu, která byla rozptýlena v hodinkách a teď se vlivem prudké změny teploty zkondenzovala.

Kdy hodinky dosáhnou tohoto rosného bodu závisí na množství této vodní páry (relativní vlhkosti) v hodinkách. Tedy, čím více vlhkosti v hodinkách je, tím menší pokles teploty stačí, aby došlo k zamlžení. Proto se některé hodinky začnou mlžit při 0 °C, a některé se nezamlží ani při -10°C.

Testování hodinek na kondenzaci

Možná vás napadlo, proč výrobci hodinky, když opouští továrnu, na kondenzaci netestují. Svým způsobem testují. Hodinky totiž v rámci normy ISO 22810 (u potápěčských ISO 6425) prochází testem kondenzace. Ten je stanovený následovně:

  1. Hodinky se zahřejí na teplé desce na teplotu 40-45 °C.
  2. Na sklíčko se kápne kapka vody o teplotě 18-25 °C.
  3. Po 1 minutě se kapka suchým hadříkem setře.
  4. Pokud se objeví na vnitřní straně sklíčka kondenzace, hodinky zkouškou neprošly.

Je zřejmé, že test není příliš náročný a většina hodinek nebude mít problém testem kondenzace projít. Výrobci pak běžně v záručních listech uvádí, že hodinky nemáme vystavovat prudkým změnám teplot. V reálném životě, a zvláště v našich zeměpisných končinách, se ale občas prudké změně teplot vyhnout nedá. A tak je zamžení na světě.

Jak se zbavit orosení

Běžné zamlžení zmizí po pár sekundách či minutách, v závislosti na podmínkách. Pomoct tomu můžete tak, že hodinky dáte na teplé místo, abyste urychlili odpařování.

Známý je i trik s povytaženou korunkou, problém je, že novější kvalitní těsnění u korunky bude bránit dostat se vlhkosti ven. Což je vlastně dobrá zpráva, protože chrání i v opačném směru. Pokud jste domácí kutil, můžete hodinky doma otevřít a lehce je zahřát fénem (lepší je držet hodinky v ruce, ať je nepřehřejete). Je to ale na vlastní nebezpečí a určitě nedoporučuji otevírat hodinky, kterým stále běží záruka.

Některé značky sklíčka opatřují i speciální emulzí proti zamlžování, hlavně u potápěčských hodinek. Dá se sehnat i u optiků, kde se používá na stejný problém u brýlí. S tímto krokem ale nemám bohužel v praxi žádné zkušenosti, pokud vy ano, pište do komentářů :).

Zamlžené hodinky a servis

Pokud zamlžení nemizí, anebo už to není ani tak zamlžení, jako spíš velké kapky vody, je dobré hodinky poslat do servisu.

První, co servis či hodinář udělá je test voděodolnosti, nejčastěji tzv. tlakovou zkouškou. Pokud zjistí, že hodinky drží požadovanou voděodolnost, otevře je a vysuší. Osvědčilo se je ještě za tepla a ideálně v místnosti s nízkou vlhkostí vzduchu (víme proč) uzavřít a znovu se testuje jejich voděodolnost.

To ale ještě neznamená, že je po problému a hodinky se přestanou mlžit úplně. Pravděpodobně se tím jen snížilo množství vlhkosti v hodinkách a dřív, ale snad později, budete proces muset opakovat. S problémem zamlžení sklíčka se můžeme setkat u všech typů hodinek, mechanických i elektronických. Výjimkou nejsou ani smartwatche. Ostatně např. Garmin problém zamlžování popsal na svém webu.

Zamlžení sklíčka vlivem tohoto přírodního jevu není obvykle důvodem pro uznání reklamace, ale servisy často provedou vysušení a kontrolu zdarma. Něco jiného je, pokud servis zjistí, že do hodinek se dostala voda, která už s běžnou kondenzací nesouvisí, ale hodinky přesto drží voděodolnost jak mají. Pak to znamená, že se s nimi zacházelo jinak, než jak výrobce doporučuje, např. se zapomněla dotáhnout korunka během plavání. Pokud došlo vlastním zapříčiněním k nějakému poškození, náklady obvykle zasáhnou vaši peněženku.

Tagy: Hodinářské pojmy (abecední seznam všech hodinářských pojmů)

Líbil se vám článek?

Každou sudou středu přehled nových článků a soutěže o hodinky na váš email.

Komentáře