» Reklamace a servis

Reklamace zboží

1. Vyplněním polí níže se dostanete na detail objednávky, kde tlačítkem "reklamovat" zahájíte reklamační proces a budete instruováni o dalším postupu

nebo

2. Vyplňte tento formulář (přiložte k reklamovanému zboží)

Zboží spolu se záručním listem poté pošlete do 14-ti dnů na adresu: Hodinky 365 s.r.o., Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Zásilku nezasílejte na dobírku, nebude přijata, děkujeme. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od převzetí zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Kompletní znění obchodních podmínek naleznete zde.

Váš e-mail uveden v objednávce
Najdete nahoře vlevo na faktuře.
Vyplněte tedy jen email a my Vám na něj zašleme seznam Vašich objednávek.