» Zásady pro nakládání s osobními údaji

Zásady pro zpracování osobních údajů

Přikládáme velký význam ochraně vašich osobních údajů a vašemu právu na soukromí na internetu. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů. Naším cílem je vysvětlit, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je používáme.

1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto vždy dodržujeme příslušné právní předpisy a mezinárodní normy

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů naší společností Hodinky 365 s.r.o. ze dne 25. května 2018, IČ: 28638581, se sídlem Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36127 (dále jen "Společnost" nebo také "my" nebo "nás"), Vám níže poskytujeme souhrn základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů Společností.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Osobní údaje, které o vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména v závislosti na účelu a poskytovaných službách, jsou:

1. Za účelem uzavření kupní smlouvy a vyřízení vaší objednávky zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), název společnosti, IČO, sídlo (pokud jste podnikatel).

2. Pro zlepšení našich služeb a nabídek, pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, zpracováváme údaje o vaší návštěvě našich webových stránek (soubory cookie, IP adresa), údaje o vašich nákupních zvyklostech a využívání našich služeb (např. datum, cena a název zakoupených produktů, včetně související komunikace s vámi).

Osobní údaje shromažďujeme především přímo od vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a také na základě vašich návštěv na našich webových stránkách (viz část o souborech cookie níže).

3. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme zejména k následujícím účelům:

 1. pro uzavření smlouvy a vyřízení vaší objednávky
 2. ke komunikaci s vámi a správě našeho smluvního vztahu
 3. za účelem analýzy, vyhodnocování a zlepšování našich služeb zákazníkům
 4. pro řešení vašich stížností a reklamací
 5. pro plnění našich zákonných povinností
 6. s vaším souhlasem, abychom vás informovali o změnách a novinkách týkajících se produktů a služeb, které poskytujeme, a o našich nabídkách na míru.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou bude trvat některý z výše uvedených účelů zpracování, a poté pouze tak dlouho, jak to vyžadují platné právní předpisy a v souladu s nimi.

V případě souhlasu pro marketingové účely (včetně profilování pro účely poskytování vhodného zboží a služeb a případného zpracování souborů cookie) je tato doba 10 let od data udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech se doba zpracování odvíjí od účelu zpracování nebo je stanovena zákonem.

4. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. Z tohoto důvodu můžeme v některých případech zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, protože:

 1. je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s vámi.
 2. je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní)
 3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v souvislosti s vymáháním nároků ze smluv nebo v souvislosti s revizí a zlepšováním našich služeb)

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely, tj. nabízet vám naše produkty, informovat vás o nových produktech nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na vaši e-mailovou adresu a pomocí personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto používáním osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na naši e-mailovou adresu info@hodinky-365.cz nebo do zápatí reklamního e-mailu.

5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 1. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti
 2. společnosti Heureka.cz, v rámci ověřování spokojenosti zákazníka, zasláním dotazníku na Váš email
 3. jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.)

6. Co jsou to cookies a jak je využíváme

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 1. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost: zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies)
 2. můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@hodinky-365.cz

7. Jaká jsou vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

 2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

 3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

 4. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

 5. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

 6. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;

 7. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

8. Jak chráníme vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: 800 365 365, elektronicky na e-mail info@hodinky-365.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

9. Platební brána - zpracování osobních údajů

V souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 dochází při platebních transakcích k vícenásobnému ověření zákazníka (tzv. silnému ověření klienta na straně vydavatele jeho platební karty). Karetní schémata vyžadují povinné předávání dat při každé platbě kartou s hlavním cílem podpořit v maximálně možné míře nákupní proces bez přerušení autentizačními kroky na straně vydavatelské banky (inssuer) uplatněním výjimky TRA (Transaction Risk Analysis) ze silného ověření uživatele na straně vydavatele platební karty:

Pro urychlení celého procesu je proto nutné rozšíření parametru ADDINFO o další údaje o zákazníkovi, a to konkrétně:

 • Jméno (Name)
 • E-mailová adresa (Email address)
 • Domácí telefonní číslo (Home phone number)
 • Číslo mobilního telefonu (Mobile phone number)
 • Fakturační adresa (Billing address)
 • Dodací adresa (Shipping address)

V souladu s výše uvedenými informacemi v souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 poskytuje zákazník souhlasem s obchodními podmínkami současně také souhlas s poskytnutím svých identifikačních údajů při platebních transakcích.