» Vrácení nebo výměna zboží

Vrácení nebo výměna zboží

Zboží zakoupené u nás (hodinky-365.cz) můžete bez udání důvodu vrátit, nebo vyměnit za jiné zboží. Podmínkou je, že zboží nesmí jevit žádné známky používání.

Lhůtu pro vrácení jsme u vybraného zboží prodloužili na 365 dnů. Ostatní zboží má lhůtu pro vrácení standardních 14 dnů. Tuto informaci vždy najdete na vaší faktuře. Pokud už fakturu nemáte, nic se neděje, vše dohledáme v našem systému.

Pokud jsme vám při nákupu účtovali poštovné, popřípadě i dobírku, oba poplatky vám vrátíme spolu s cenou zboží.

Výjimky:
Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstoupení od
smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv:

  • na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy; (např. dárkové balení, gravírování, leštění, hodinářské služby a nalepení ochranného skla ani hodnotu takto nalepeného skla)

Proces vrácení můžete zahájit online, pomocí formuláře pod tímto textem, nebo vytisknutím a vyplněním dokumentu pro vrácení zboží, který pak spolu se záručním listem pošlete do 14-ti dnů na adresu:

Hodinky 365 s.r.o.
Sirotčí 605/10
703 00 Ostrava-Vítkovice

Váš e-mail uveden v objednávce
Najdete nahoře vlevo na faktuře.
Vyplněte tedy jen email a my Vám na něj zašleme seznam Vašich objednávek.

Při odstoupení od smlouvy budou peníze kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byla předmětná objednávka uhrazena.

Peníze budou vráceny dle zákona nejpozději do 14 dnů od momentu odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží zpět. Náklady na poštovné, které hradil zákazník ve spojitosti s dodáním objednávky na jím zvolenou adresu/odběrné místo jsou zákazníkovi rovněž vráceny. Náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu nese zákazník.

Pokud spotřebitel zaplatil za zboží předem a objednávka nemůže být ze strany prodávajícího realizována, informuje o tom prodávající kupujícího telefonicky nebo na e-mail uvedený v objednávce. Nejpozději do 7 dnů od informování budou poté peněžní prostředky kupujícímu vráceny na bank. účet.

Pokud objednávka obsahovala více položek není nutné vracet všechny položky, ale jen tu se kterou zákazník není spokojen. Zároveň ovšem, pokud objednávka obsahovala dárek vztahující se přímo k vrácené položce nebo k hodnotě dané objednávky musí zákazník vrátit i tento dárek.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

  • Zboží nesmí být porušeno a nesmí jevit známky používání. Kupující odpovídá prodávajcímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Např. u hodinek lze ověřit jejich povahu, vlastnosti a funkčnost vyzkoušením na ruce. Ovšem poškození vzniklé jejich nošením ať už doma či v běžném životě (poškrábání) již snižuje hodnotu hodinek a prodávající je oprávněn dle zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník snížit hodnotu částky vrácené zákazníkovi za takové zboží.
  • Zboží, na které chcete uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy, se nesmí odeslat zpět na dobírku. Prodávající si vyhrazuje právo dobírky nepřebírat.